Your address will show here +12 34 56 78
Teamtræning i praksis
Det er nemt beskrive godt samarbejde, men svært at efterleve – Vi sætter handling bag ordene og træner ledere og teams i praksis.

Igennem praksisnær træning skaber vi refleksion og benspænd, der øger kvaliteten af jeres kommunikation og samarbejde.
 • Text Hover
Har I råd til dårligt samarbejde? 
Velfungerende samarbejde er efter vores opfattelse den stærkeste konkurrencefordel et firma kan besidde, men det kommer ikke af sig selv. Vi tror på, at det gode samarbejde kræver et bevidst fokus på at udvikle en kultur i teamet, som understøtter tillid, klar opgavefordeling, ansvarlighed og et stærkt målfokus. Det er både en ledelses- og en teamopgave at lykkes i praksis. Det kræver blandt andet at vi er i stand til at tilsidesætte egne behov til fordel for teamets bedste.

Ofte lyder det let, men i praksis kan det være langt mere vanskeligt. Hvad gør du f.eks. når din kollega ikke lever op til jeres fælles aftaler eller ikke udviser tillid? 

Vi sætter fokus på det gode samarbejde, gennem nye perspektiver og konkrete erfaringer. Vi skaber rum for et fokus på teamet, de vigtige samtaler og svære snakke. Vi skaber rammerne for, at I kan udvikle jer, som individer og som team. 

Kontakt os, så vi kan lave en løsning der passer til jeres behov. 


 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Eksempler på forløb
Introduktion til det gode team
½ dag
 
 • Keynote om det gode team inkl. små øvelser og konkrete erfaringer.
 • Konkrete øvelser i teams
 • Refleksion og afrunding

Udbytte: I kommer tættere på hinanden, ser hinanden i nye situationer og får et fælles udgangspunkt for jeres fremtidige team samarbejde.
Team proces
2 dage 

 • Team Assessment eller Disc som forberedelse
 • Konkrete teamopgaver og løbende refleksion, som sætter fokus på succeser og udviklingspunkter i teamet
 • Løbende inspiration omkring det gode team, bl.a. med afsæt i Five Behaviours of a Cohesive team og Disc

Udbytte: Dagene skræddersyes til jeres behov, vi løfter konkrete udfordringer og former teamet. I klædes på til hverdagen igennem træning i praksis.

Team rejsen
½ års program med tre fysiske samlinger

 • Team assessment med 5 behaviors of a cohesive team + Disc profiler
 • Tre x 2 dages samling med afveksling mellem praksis og refleksion
 • Løbende individuelle udviklingsopgaver mellem sessioner
 • Evt. coaching
 • Team assessment gentages efter ½ år og 1 år inkl. ½ dag med refleksion omkring status og resultater.

Udbytte: Vi tager jer med på hele team rejsen hvor alle facetter bliver vendt. Med udgangspunkt i tillid og fælles retning klæder vi jer på til at kunne high performe sammen.

HighFive

Arbejd med os:

tobias@highfive.nu
+45 28 51 22 77